лизинг

Лизинг

Лизинг

Предлагаме лизинг и обратен лизинг на автомобили, бусове и камиони.
Възможно е одобрение и без самоучастие или с минимално самоучастие.
Нашите лизингови планове са изцяло съобразени и ориентирани спрямо клиента.
Може да кандидатствате за лизинг или за обратен лизинг без значение на колко години е превозното средство.

Всеки лизингов получател дължи еднократна такса, която включва:

  • проверка на пазарна цена на посоченото МПС
  • проверка на техническото състояние посредством информация предоставена от официални и оторизирани сервизни бази в страната и чужбина
  • компютърна диагностика и техническо преглеждане (в някои  случаи) на посоченото МПС
  • подготовка на документи за регистрация / пререгистрация
  • подготовка на документи за автокаско и гражданска отговорност

Таксата е строго регламентирана и не зависи от марката, моделът и годината на производство.
Определянето на таксата се извършва на база стойност на лизинга.

СТОЙНОСТ ТАСКА
1 до 5000лв 250лв
2 от 5001 – 10 000лв 375лв
3 от 10 001 – 15 000лв 500лв
4 15 001лв – 30 000лв 1 125.00лв
5 30 001лв – 50 000лв 1 900лв

Посочената такса се дължи еднократно, без значение срокът на лизинговият договор.

ЛИХВИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЗИНГ:

Лихвите при получаване на лизинг се договарят и подписват в договор.
Договорът съдържа срок, главница, лихва и дължима сума към всеки момент (дата на падаж) .
Такса не се дължи при предсрочно погасяване на лизингов план.

Лизинг с участие на лизингополучателят

пример за лихва на лизинг:
Стойност на лизинг: 10 000лв
Самоучастие: 1 000лв /хиляда лева/
Срок: 36 месеца
Месечна вноска: 420.00лв
Обща сума за връщане: 15 120лв /при пълно използване на сумата 36 месеца/

Лизинг без самоучастие: 

Стойност на лизинг: 10 000лв
Самоучастие: 0.00лв /няма/
Срок: 36 месеца
Месечна вноска: 540.00лв
Обща сума за връщане: 19 440лв / при пълно използване на сумата 36 месеца/

Нашите лизингови планове и одобрения НЕ зависят от Вашето ЦКР.
Ние не желаем да доказвате доходите си или да използвате /предоставяте поръчител.
За нас няма значение Вашата кредитна история.

 

КАНДИДАТСВАЙ ЗА ЛИЗИНГ 


Изпратете SMS с текст rcredit на кратък номер 1985 , след това ще получите код за вашата заявка.
Стойност на SMS 6.00лв