залог на недвижими имоти

Залог на Недвижими Имоти

Залог на Недвижими Имоти

Предлагаме като най-добър и финансово изгоден заем срещу залог на недвижими имоти.
Услугата е изключително подходяща за всички, които желаят да получат максимално голям заем срещу нисък лихвен процент.
При залог на недвижими имоти трябва да имате задължително :

  • нотариален акт на имота
  • лицата, които учредяват сделката да бъдат реални собственици на имота и на да нямат непогасени публични задължения (изискване на Данъчно Процесуалният кодекс)
  • всички собствени на имота (когато е повече от един) да дадат своето съгласие
  • имота да не е обременен с тежести (ипотеки, право на ползване и др.)

От такъв вид финансиране може да възползват и юридически лица.

Търговски изисквания за осъществяване на сделката :

  • Пазарната цена на имота да покрива главницата, лихвата и евентуалните неустойки и разноски по заема.
  • Заемополучателят да е добросъвестен и да има намерение и желание да върне полученият заем.

Всички сделки се изповядват пред нотариус, за спокойствие и сигурност на всяка от страните.

Услугата е активна за цялата страна.

денонощна заложна къща София

Денонощна Заложна Къща РЕСПЕКТ
0894 9999 42 ; 0894 9999 72

    авточасти Авточасти на ниски цени Ксенон Части за турбокомпресори Акумулатори

    Етикети:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,